مجموعه کامل نرم افزار جامع فارس روان
5,000,000 تومان
تولید کننده تخصصی نرم افزار آزمون های روانشناسی
اضافه به سبد خرید


امروزه ابزار هایی با دقت سنجش بالا و سریع برای متخصصین روانشناس، مشاور و علوم رفتاری به یک نیاز تبدیل شده است.

مجموعه علمی فارس روان با استفاده از دانش روز و نیاز سنجی حوزه سلامت روان محصول نرم افزاری خود را تحت عنوان نرم افزار جامع آزمون های روان شناسی به جامعه همکاران حوزه سلامت ارائه نمودند.

نرم افزار جامع آزمون های روانشناسی فارس روان از ویژگی های ممتازی برخوردار است.

- نصب و فعالسازی بیش از 130 آزمون مهم و کاربردی

- امکان انتخاب گلچین یا بسته کامل آزمون ها

- دقت بسیار بالا در محاسبات

- ابزار سریع و کم حجم

- مدیریت پرونده مراجع

- ارائه خروجی های گرافیکی رنگی باکیفیت بالا

- ارائه تفسیرخودکار در آزمون های مهم شخصیتی

- ذخیره نتایج با فرمت WORD

- ذخیره نتایج و پاسخنامه ها با فرمت EXCEL

- امکان اجرای نرم افزاری آزمون ها

- امکان ورود پاسخنامه در اجراهای مداد کاغذی

- اتصال به ربات تلگرام (اجرای نامحدود همزمان)

- امکان ارسال نتایج و پرونده مراجع به همکار

- امکان درخواست تفسیر از متخصصین فارس روان

- جستجو ودانلود فایل های سودمند و پرسشنامه ها

- قابلیت اجرای نسخه نمایشی (دمو)

- نصب آسان

- بروزرسانی دوره ای و رایگان

- اضافه شدن آزمون های جدید در فواصل نزدیک

- پشتیبانی کامل رایگان

- خرید و دریافت آنلاین و لحظه ای برای تهیه فوری

 لیست محصولات / آزمون های موجود در نرم افزار جامع


نام - لاتین نام فارسی کد آزمون
MMPI-2-370ام ام پی آی 2 فرم 370 سوالی 1
MMPI-2-71Qام ام پی ای کوتاه فرم71سوالی 2
16PFآزمون 16 عاملی کتل 3
MCMI-3میلون 3 4
NEO-PI-Rنئو فرم بلند240 سوالی 5
SCL90-Rاس سی ال90تجدید نظر شده 6
EPQشخصیت ایسنک بزرگسالان 7
GWPQگری ویلسون 8
SEIعزت نفس کوپراسمیت 9
BAIسازگاری.بل 10
EQ-Iهوش هیجانی بار-ان 11
OHIشادکامی آکسفورد 12
OHQشادکامی آکسفورد 13
MCQ-Rتعارضات زناشویی 14
RSPWBبهزیستی روانشناختی ریف 15
NEO-FFIنئو فرم کوتاه 60 سوالی 16
RSESعزت نفس روزنبرگ 17
GHQ-28سلامت عمومی 18
MMPI-II-567ام ام پی ای 2 فرم 567 سوالی 19
BDI-IIافسردگی بک 20
CPI سیاهه روانی کالیفرنیا 21
BAIاضطراب بک 22
STAI-Yحالت رگه اضطراب اسپیلبرگر 23
DASS-21افسردگی اضطراب استرس 24
DSQ-40پرسشنامه سبکهای دفاعی 25
SPINهراس اجتماعی 26
MBTI-60سنخ نمای مایرز بریگز فرم 60 سوالی 27
IBTباورهای غیرمنطقی جونز 28
Sherer.self-efficacyخودکارآمدی عمومی شرر 29
PSS14استرس ادراک شده 30
MOCIوسواس فکری عملی مادزلی 31
JEPIتست شخصیت آیزنک کودک و نوجوان 32
FADابزار سنجش خانواده 33
CTسنجش خلاقیت عابدی 34
OMSAT-3سنجش مهارتهای ذهنی 35
enrichرضایت زناشویی انریچ 36
social.competenceکفایت اجتماعی 37
SELSA-Sاحساس تنهایی عاطفی اجتماعی 38
IAPSآمادگی به اعتیاد 39
Mac.Geeسرمایه روانشناختی مک گی 40
Ways.Of.Copyingراهبردهای مقابله لازاروس 41
MESانتظار از ازدواج 42
PSIشیوه فرزندپروری 43
TASناگویی هیجانی تورنتو 44
PIکمال گرایی هیل 45
OCQتعهد.سازمانی.آلن.مایر 46
CAQاضطراب.کتل 47
PHCSCخودپنداره کودکان پیرز هریس 48
SASاضطراب زانک 49
TMAانگیزه پیشرفت هرمنس 50
Conners.rating.scalesکانرز نسخه والدین26 سوالی 51
MHSامیدواری.میلر 52
CADSافسردگی کودکان و نوجوانان 53
WPIپرسشنامه شخصیتی وودورث 54
HADSاضطراب افسردگی هاسپیتال 55
ISI-6Gسبک هویت برزونسکی 56
HSCLفهرست نشانه ای هاپکینز 57
ROSجهت گیری مذهبی آلپورت 58
WHOQOL_BREFکیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 59
LASنگرش های مربوط به عشق 60
ASFPپرخاشگری کودکان پیش دبستانی 61
Harterانگیزش تحصیلی هارتر 62
SQCارتباط با مدرسه 63
FATSاضطراب امتحان فریدمن 64
POSQادراک موفقیت رابرتز و..بزرگسالان 66
IFBمقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی 67
Stressاسترس ناشی از هواداران ورزشی 68
SCATاضطراب صفتی رقابتی 69
CSAI-2اضطراب حالتی رقابتی 70
BREQ-2تنظیم رفتار ورزشی 71
PMQانگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی 72
CD-RISCتاب آوری کانر ودیویدسون 73
TEOSQتکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش 74
PDSQخود توصیفی جسمانی 75
BRUMS-32حالات خلقی برومز 76
SQهوش معنوی عبداله زاده 77
Basic Needsنیازهای اساسی گلاسر 78
SCSشفقت خود 79
ENRICh-115qرضایت زناشویی انریچ فرم بلند 80
Herzberg Job Satisfactionرضایت شغلی هرزبرگ 81
SISRIهوش معنوی کینگ - 82
MASFCمقیاس چند بعدی اضطراب کودکان 83
AHIسرسختی روانشناختی اهواز 84
Goodenoughآزمون ترسیم آدمک گودیناف 85
On Job Satisfactionرضایت شغلی بری فیلد و روث 86
TSISهوش اجتماعی 87
AEQهیجان تحصیل 88
MSLQراهبردهای انگیزشی برای یادگیری 89
PTSD CheckList : PCLفهرست اختلال استرس پس از ضربه 90
DASS-42افسردگی اضطراب استرس 91
CBCLسیاهه رفتاری کودکان - آخنباخ نسخه والدین 92
MBI: Maslach Burnout Inventoryفرسودگی شغلی مسلش 93
Narcissistic Personality Inventoryشخصیت خودشیفته 94
PRMQاندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر 95
IMSرضایت زناشویی هودسن 96
SIQهویت اجتماعی 97
YSQ-SFطرحواره یانگ 98
PASاضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس 99
CCASروحیه رقابت همکاری 100
Gardner Multiple Intelligenceهوش های چندگانه گاردنر 101
Work Ethicوجدان کاری 102
STLSعشق مثلثی استرنبرگ 103
TCI-125سرشت و منش کلونینجر 104
TISSمهارت اجتماعی نوجوانان 105
IATاعتیاد به اینترنت 106
BPAQپرخاشگری باس پری 107
PIOSوسواس مذهبی پن 108
AISSسازگاری دانش آموزان دبیرستانی 109
CLDQمشکلات یادگیری 110
YPIسبک فرزندپروری یانگ 111
Ryff- shortبهزیستی روانشناختی ریف - کوتاه 112
MSISکیفیت زندگی بیماران ام اس 113
CAQاجتناب شناختی 114
MSPSSحمایت اجتماعی ادراک شده 115
MSSSخودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس 116
CERQ-Pنظم جویی شناختی هیجان 117
AMQسردرد میگرنی اهواز 118
YCIجبران افراطی یانگ 119
WORRY WAY SCALEمقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 120
NPOQجهت گیری منفی به مشکل 121
Hollandرغبت سنج شغلی تحصیلی هالند 122
RAASسبک دلبستگی بزرگسالان 123
YSQ-205طرحواره یانگ 205 سوالی 124
Strong interest inventoryرغبت سنج شغلی استرانگ 125
Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsiveمقیاس اندازه‌گیری وسواس فکری- عملی پادوآ 126
OCI-CV  آزمون وسواسی اجباری فرم کودکان فوآ 127
CPRSکانرز والدین نسخه 48 سوالی 128
YSQ-S3-90 itemsطرحواره یانگ 90 سوالی فرم کوتاه ویراست سوم 129
YSQ-L3 232 itemsطرحواره یانگ 232سوالی فرم بلند ویراست سوم 130
HEXACO-PI-Rآزمون شخصیتی هگزاکو 131
HBDI-60 itemsآزمون سنجش تسلط مغزی هرمن 132
MBTI-87سنخ نمای مایرز بریگز فرم 87 سوالی 133نمایش کمتر
نمایش بیشتر

محصولات مرتبط

پشتیبانی 09120059870