چاپ صفحه
وضعیت:
امتیاز کاربران : 0
تعداد رای : 0
کیفیت محصول: [9.9]
تعداد بازدید: 1981
معرفي به دوستان
<
>
خريد پستي

نرم افزار پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر TCI-125

نرم افزار پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر TCI-125

Temperament and Character Inventory

پرسشنامه سرشت و منش برای ارزیابی ابعاد شخصیت که مطابق مدل زیستی- روانی- اجتماعی کلونینگر دارای دو بعد سرشت و منش می‌باشد. پرسشنامه حاضر 125 گویه دارد. این پرسشنامه مدلی عمومی ارائه کرده است که شخصیت این پرسشنامه مناسب افراد 15 سال و بزرگتر است. این پرسشنامه سرشت را در چهار بعد و منش را در سه بعد می‌سنجد. چهار بعد سرشت شامل نوجوئی (NS)، اجتناب از آسیب (HA)، پاداش‌خواهی (RD) و پشتکار (P) است و سه بعد منش شامل خودراهبری (SD)، همکاری (O) و خودفراروی (ST) می‌باشد. هدف پرسشنامه اندازه‌گیری سرشت زیست ژنتیکی و منش اکتسابی است.

 

سرشت : پاسخ هاي هيجاني خودكار كه تا حدودي جنبه ي وراثتي دارد و در سراسر زندگي استوار مي ماند.

 

مدل عصبي زيستي كلونينجر در توضيح مؤلفه هاي سرشت ( 4 بعد سرشت ) :

 1- نوجويي : فعال سازي رفتاري در پاسخ به محرك هاي جديد و نشانه هاي پاداش و رهايي از تنبيه است. كه تفاوت هاي رفتاري در چنين قابليتي (( نوجويي )) ناميده مي شود. نزديك با (( خشم )) است.

 2- آسيب پرهيزي : بازداري رفتاري در پاسخ به محرك هاي تنبيه يا نبودن پاداش است. تفاوت هاي فردي در قابليت وقفه يا بازداري رفتاري، (( آسيب پرهيزي )) ناميده مي شود. نزديك با (( ترس )) است.

 3- پاداش – وابستگي : رفتاري كه با پاداش تقويت مي شود معمولاً تا مدتي پس از قطع پاداش ادامه مي يابد. تفاوت هاي فردي در تداوم پاسخ پس از قطع پاداش را پاداش – وابستگي نام گذاري مي شود. نزديك با (( عشق )) است.

 4- پشتكار : نزديك با (( تسلط )) است.

 مدل 4 بعدي سرشت طرحي براي تفكيك انواع مرسم اختلالات شخصيت ارائه مي كند.

 منش : خودپنداره ها و تفاوت هاي فردي در اهداف، ارزش ها و انتخاب هاي فرد و معناي تجربه ي او در زندگي

 منش تا حدودي متأثر از يادگيري اجتماعي – فرهنگي است و در طول زندگي رشد مي كند.

 منش شناسي : منش شناسي شخصيت به تفاوت هاي بين فردي در انگاره هاي مربوط به خود – پنداره پيرامون اهداف و ارزش ها اشاره دارد.

 هر يك از ابعاد سرشتي و منشي در يك دستگاه تعاملي، جريان سازگاري و تطابق تجربيّات زندگي را راه اندازي و هدايت مي كند. آمادگي ابتلاء به اختلال هاي هيجاني و رفتاري از چگونگي عملكرد اين دستگاه تعاملي اثر مي پذيرد.

 سه بعد منش :

 1- خود راهبري : پنداشت از خويشتن به عنوان يك فرد مستقل كه داراي زير مجموعه هاي وحدت، احترام، عزّت، تأثير بخشي، رهبري و اميد است.

 2- بعد همكاري : پنداشت از خويشتن به عنوان بخشي از جهان انساني و جامعه كه از آن حسّ اجتماعي، رحم و شفقّت، وجدان و تمايل به انجام امور خيريه مشتق مي شود.

 3- خود – فراروي : پنداشت از خويشتن به عنوان بخشي از جهان و منابع پيرامون آن كه با پندارهاي حضور راز گونه، ايمان مذهبي، متانت و صبوري غير مشروط همراه است.


 

نمونه تفسیر  :

 

 

 

  نوجويي: فعال سازي رفتاري  عبارت است از فراخواني رفتار در پاسخ به محرک هاو پديده اي  نو وجديد(اخذ  پاداش يا رهايي از تنبيه). نوجويي بازکننده تفاوتهاي فرد در سيستم فعال سازي رفتاري در مغز است فردي که نمره پايين مي آورد ، متمايل به تکرار تجربه قبلي، مقاوم دربرابر تغييرات، منضبط و بابرنامه درکارها، محافظه کار و مقيد و صرفه جو در وقت و پول را مي پسندد

 

 

 

آسيب پرهيزي: بازداري رفتاري در پاسخ به محرک هاي تنبيه و يا  فقدان پاداش انجام مي شود. بنابراين قابليت افراد در باز داري رفتاري «آسيب پرهيز» ناميده مي شود..فرض بر تفاوتهاي فرد در سيستم بازداري در رفتاري مغز است ويژگي هاي افراد با نمره بالا نظير؛ محتاط،کمرو،در انجام امورشک ميکند، به انتقاد و تنبيه حساس است، بدبين وقايع است عدم سازگاري خوب با تغييرات محيطي ، خستگي پذير بالا...

 

 

 

رفتاري که در گذشته تقويت دريافت  کرده است، حتي در شرايطي که تقويت ادامه  نداشته باشد نيز تکرار مي شود.پس تداوم رفتار بعد از مدتي که پاداش قطع مي شود. «پاداش وابستگي» ناميده مي شود. اين بُعد، بازتاب کننده تفاوتهاي فرد در سيستم مغزي مربوط به تنظيم نشانه هاي شرطي شده پاداش بويژه نشانه هاي اجتماعي است. افرادي که نمره پايين مي آورند،سرد بي توجه به حساسيت گروه ،تمايل رعايت فاصله با ديگران ،جدي و منطقي، اهل عمل ، خوددار و محتاط و غير حساس به طردشدگي و بي مهري ديگران.

 

 

 

پشتکار: نشات گرفته از تفاوتهاي  فردي در سيستم مغزي براي تنظيم تقويت متناوب است . که براين اساس  نشانه هاي تنبيه متناوب به نشانه هاي پاداش احتمالي تبديل مي شود و انتظار مي رود که فرد در انجام امور تداوم داشته باشد.کلونينجر اين بُعد که فاقد زير مقياس مي باشد را پشتکار ناميد.سختکوشي، تداوم در عمل با وجود فشارها،پيش قدمي در انجام امور،انطباق پذير در برابر شرايط پيش بيني نشده، چالشگر در برابر سختي کار ويژگي هاي افرادي است که در اين مقياس نمره بالا مي آورند است

 

 

 

بُعد خود-راهبردي:براساس برداشت از خود به عنوان فرد مستقل. با ويژگي هاي مانند؛خود متکي،داراي اعتماد بنفس، آگاه از نگرش ديگران،آمادگي براي مقابله با شرايط سخت؛هميشه راه حلي براي مسائل دارد،هدفمند وکارها رابراساس اولويت انجام مي دهد.

 

 

 

بُعد همکاري: بر پايه پنداشت از خود بعنوان بخشي از جوامع بشري. که داراي ويژگي هايي مانند دلسوز و  حمايت کننده است. صبور و صميمي ؛ حس اجتماعي،ياري رسان،بي ريا و با وجدان، گرايش به امور خيريه....

 

 

 

بُعدخود-فراروي :برپايه مفهوم از خويش به عنوان بخشي از جهان و منابع اطراف آن.افراد با نمره بلا مستعد تجربه  اوج هستند، پذيراي جهان به هرشکل ممکن با ايمان،متانت و صبوري و آرمانگرا تجربه هاي فرا- حسي را باوردارند و به هنر عشق مي ورزند.

 

 

 

کد سرشتي شخصيت : شخصيت وسواسي : فرد تقريباً در همه جنبه‌هاي زندگي به فکر نظم، ترتيب، کمال‌گرايي، کنترل شخصي و کنترل ميان فردي است و در اين ميان، انعطاف‌پذيري، گشاده نظري و صرفه جويي در وقت و انرژي قرباني مي‌شود. اين وضعيت قبل از اوايل بزرگسالي شروع شده است و در شرايط مختلف حضور دارد و چهار مورد (يا بيشتر) از موارد زير آن را نشان مي‌دهند: فرد دائماً به فکر جزئيات، قواعد، فهرست‌ها، نظم، سازمان، يا جدول‌هاي زماني است، تا جايي که هدف اصلي فعاليت مورد نظر فراموش مي‌شود. کمال‌گرايي باعث مي‌شود در به پايان رسيدن پروژه‌ها اختلال ايجاد شود چون استانداردهايش رعايت نشده‌اند نمي‌تواند پروژه را کامل کند.به شدت خود را وقف کار مي‌کند و شديداً در تلاش است تا عملکرد خوبي در شغلش داشته باشد تا جايي که فعاليت‌هاي تفريحي و دوستي‌هاي خود را کنار مي‌گذارد. (در صورت مضيقه مالي، اين معيار در نظر گرفته نمي‌شود)بيش از حد وجدان کاري دارد، مته به خشخاش مي‌گذارد و درباره? رعايت اخلاق، اصول، يا ارزش‌ها انعطاف‌پذيري ندارد.( آداب و رسوم مذهبي و فرهنگي جزو اين معيار محسوب نمي‌شوند) نمي‌تواند اشياي کهنه يا بي‌ارزش را دور بيندازد، حتي اگر هيچ ارزش معنوي برايش نداشته باشد. دوست ندارد قسمتي از کارش را به ديگران بسپارد يا با ديگران همکاري کند مگر اين که کارها را دقيقاً همان‌طور که او مي‌خواهد انجام دهند. در خرج کردن پول، هم براي خود و هم براي ديگران خسيس است و اعتقاد دارد که پول را براي روز مبادا جمع کرد. در افکار و عقايدش سرسخت است و اصلاً حاضر نيست کوتاه بيايد

 

 

 

نمونه خروجی گرافیکی نرم افزار آزمون سرشت و  منش  کلونینجر با تفسیر خودکار

 

 

 

تولیدی فارس روان 

 

 

 

09120059870

 

 

 

www.FarsRavan.com

 

 


 

 نرم افزار پرسشنامه سرشت و منش شخصیت کلونینجر توسط گروه برنامه نویسی فارس روان طراحی  و تولید شده است که نرم افزار علاوه بر نمره گذاری نتایج را بصورت نیمرخ ونمودار گرافیکی نشان داده و متناسب با نتایج تفسیر خودکار از وضعیت فرد ارائه می کند 

نرم افزار پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر TCI-125

نرم افزار پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر TCI-125

 • مشخصات کلی
 • نرم افزار
 • Windows XP/7/8/10
 • 8-15799-055564
 • فارس روان
 • آزمون سرشت و منش کلونینجر
 • 125
 • Temperament and Character Inventory
 • نمودار - جدول
 • در نرم افزار جامع فارس روان
 • بله
نظرات کاربران
 •  

logo-samandehi
سبد خرید شما
تعداد محصول 0
 1. محصول
 2. قیمت
 3. تعداد
جمع خرید شما 0 تومان
سبد خرید خالی کردن سبد خرید
عضویت در خبر نامه
ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت
پيگيري سفارشات
کد پیگیری سفارش:  

ارسال کد سفارش
LiveZilla Live Help
پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP